Startpagina » Hart gezondheid » WHO-classificatie van pulmonale hypertensie

  WHO-classificatie van pulmonale hypertensie

  Pulmonale hypertensie - verhoogde bloeddruk in de longslagader - is een ernstige aandoening die vele oorzaken heeft. Voor artsen is het begrijpen van de oorzaak van de pulmonale hypertensie van een persoon een cruciale eerste stap bij het kiezen van optimale therapie.

  Classificatie van pulmonale hypertensie

  Omdat de oorzaken van pulmonale hypertensie zo gevarieerd zijn, helpt het om ze te classificeren in afzonderlijke categorieën. In een poging om de classificatie van pulmonale hypertensie te standaardiseren, zodat wanneer artsen en onderzoekers de verschillende oorzaken bespreken, zij dezelfde taal spreken, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een nieuw classificatiesysteem gepubliceerd dat snel de standaard is geworden..
  Voorafgaand aan dit nieuwe classificatiesysteem werd pulmonale hypertensie gewoonlijk verdeeld in slechts twee brede categorieën: primaire of idiopathische (waarbij geen onderliggende oorzaak kan worden vastgesteld) en secundair (waarbij een onderliggende oorzaak is gevonden). Er zijn echter zoveel soorten secundaire pulmonale hypertensie vastgesteld dat dit eenvoudige classificatiesysteem ontoereikend werd.

  De WHO-classificatie van pulmonale hypertensie

  Het nieuwe WHO-classificatiesysteem probeert specifieker te zijn over het mechanisme van pulmonale hypertensie en de verwachte respons op de behandeling. Het is een nuttig classificatiesysteem voor experts in pulmonale hypertensie, maar voor patiënten en voor sommige artsen kan het een beetje verwarrend lijken. Dit geldt met name omdat dit nieuwe classificatiesysteem niet echt strikt is georganiseerd volgens het mechanisme van de onderliggende oorzaak van pulmonale hypertensie, maar eerder enigszins arbitrair lijkt. 
  Het WHO-classificatiesysteem verdeelt pulmonale hypertensie in vijf categorieën:
  • Groep 1: Deze groep omvat aandoeningen waarbij de pulmonale hypertensie geassocieerd is met afwijkingen in de kleine takken van de longslagader, de arteriolen. Verschillende soorten pulmonale hypertensie zijn in Groep 1, waaronder idiopathische pulmonaire hypertensie en pulmonale hypertensie als gevolg van verschillende soorten infecties zoals HIV, bindweefselaandoeningen zoals sclerodermie, toxinen zoals fenfluramine, amfetaminen en cocaïne; en sommige soorten aangeboren hartafwijkingen.
  • Groep 2: Deze groep omvat pulmonale hypertensie veroorzaakt door linkszijdige hartaandoeningen zoals cardiomyopathie, diastolische disfunctie, mitrale stenose, mitralisstenose regurgitatie, aortastenose en aortische regurgitatie.
  • Groep 3: Deze groep omvat pulmonale hypertensie vanwege longproblemen, zoals chronische obstructieve longziekte.
  • Groep 4: Deze groep omvat pulmonale hypertensie als gevolg van longembolus (bloedstolsels die naar de longen reizen) of pulmonaire trombose (bloedstolsels die zich in de longen vormen)..
  • Groep 5: Deze groep omvat pulmonale hypertensie vanwege andere diverse oorzaken, die niet in de andere vier categorieën passen.

  Samenvatting

  De classificatie van de WHO van pulmonale hypertensie is nuttig voor specialisten die vaak handelen bij patiënten met pulmonale hypertensie. Maar het is een complex classificatiesysteem met weinig conceptuele samenhang (dus moet het worden onthouden in plaats van 'uit te vinden'). Als u pulmonale hypertensie heeft, hoeft u zich geen zorgen te maken over het classificatiesysteem. Het belangrijkste voor u is niet hoe uw pulmonale hypertensie wordt geclassificeerd, maar dat uw arts alles doet wat nodig is om de specifieke oorzaak van uw aandoening te achterhalen, zodat uw behandeling op de juiste manier kan worden aangepast.