Startpagina » Rechten van de patiënt » Waarom u moet letten op Black Box-waarschuwingen over medicatie

  Waarom u moet letten op Black Box-waarschuwingen over medicatie

  Een black box-waarschuwing is de strengste waarschuwing van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) dat een medicijn in de Verenigde Staten op de markt kan zijn en nog steeds op de markt is..
  Op het etiket van een voorgeschreven medicatie staat een waarschuwing voor zwarte doos om u en uw zorgverlener te waarschuwen voor belangrijke veiligheidsrisico's, zoals ernstige bijwerkingen of levensbedreigende risico's.
  Een black box-waarschuwing, ook wel een "black label warning" of "boxed warning" genoemd, is genoemd naar de zwarte rand rondom de tekst van de waarschuwing die op de bijsluiter, het etiket en andere literatuur wordt weergegeven die de medicatie beschrijft (bijvoorbeeld , tijdschriftreclame). 

  Wanneer de FDA er een nodig heeft

  De FDA vereist een Black Box-waarschuwing voor een van de volgende situaties:
  • Het medicijn kan ernstige bijwerkingen veroorzaken (zoals een dodelijke, levensbedreigende of blijvend invaliderende bijwerking) in vergelijking met het mogelijke voordeel van het medicijn. Afhankelijk van uw gezondheidstoestand moeten u en uw arts beslissen of het potentiële voordeel van het innemen van het medicijn het risico waard is.
  • Een ernstige bijwerking kan worden voorkomen, verminderd in frequentie of verminderd in ernst door correct gebruik van het geneesmiddel. Een medicijn kan bijvoorbeeld veilig zijn om te gebruiken bij volwassenen, maar niet bij kinderen. Of, het medicijn kan veilig zijn om te gebruiken bij volwassen vrouwen die niet zwanger zijn.

  Informatie benodigd 

  De FDA vereist dat de waarschuwing in de doos een beknopte samenvatting geeft van de schadelijke effecten en risico's die gepaard gaan met het nemen van de medicatie. U en uw arts moeten op de hoogte zijn van deze informatie bij het besluit om het medicijn te starten of als u helemaal moet overschakelen op een ander medicijn. Door negatieve effecten te begrijpen, kunt u een beter geïnformeerde beslissing nemen.

  Waarschuwingsvoorbeelden 

  Hieronder volgen voorbeelden van waarschuwingen in Black Box die zijn vereist voor sommige veelgebruikte medicijnen:
  Fluoroquinolone Antibiotics
  Volgens de FDA hebben mensen die een fluoroquinolon-antibioticum gebruiken een verhoogd risico op tendinitis en peesruptuur, een ernstig letsel dat blijvende invaliditeit kan veroorzaken. De FDA-waarschuwing omvat Cipro (ciprofloxacine), Levaquin (levofloxacine), Avelox (moxifloxacine) en andere geneesmiddelen die fluorchinolon bevatten. (Waarschuwing uitgegeven in juli 2008.)
  Diabetes Medicijnen
  Volgens de FDA hebben mensen met diabetes die Avandia nemen (rosiglitazon) een verhoogd risico op hartfalen of een hartaanval als ze al een hartaandoening hebben of een hoog risico lopen op een hartaanval. (Waarschuwing uitgegeven in november 2007.)
  Antidepressiva Medicijnen
  Volgens de FDA hebben alle antidepressiva een verhoogd risico op suïcidaal denken en gedrag, bekend als suïcidaliteit, bij jonge volwassenen van 18 tot 24 jaar tijdens de eerste behandeling (meestal de eerste één tot twee maanden). De FDA-waarschuwing omvat Zoloft (sertraline), Paxil (paroxetine), Lexapro (escitalopram) en andere antidepressiva. (Waarschuwing uitgegeven in mei 2007.)

  Hoe ziet iemand eruit?

  Het volgende uittreksel uit het receptlabel van Zoloft is een voorbeeld van een black box-waarschuwing.
  Suïcidaliteit bij kinderen en adolescenten
  Antidepressiva verhoogden het risico op suïcidaal denken en gedrag (suïcidaliteit) in kortdurende onderzoeken bij kinderen en adolescenten met een ernstige depressieve stoornis (MDD) en andere psychiatrische stoornissen. Iedereen die het gebruik van Zoloft of een ander antidepressivum bij een kind of adolescent in overweging neemt, moet dit risico in evenwicht houden met de klinische behoefte. Patiënten die met de therapie zijn begonnen, moeten nauwkeurig worden gecontroleerd op klinische verslechtering, suïcidaliteit of ongewone gedragsveranderingen. Gezinnen en zorgverleners moeten worden gewezen op de noodzaak van nauwkeurige observatie en communicatie met de voorschrijver. Zoloft is niet goedgekeurd voor gebruik bij pediatrische patiënten, behalve voor patiënten met een obsessief-compulsieve stoornis (OCS).

  Opioïde medicatie

  In 2013 bracht de FDA een verklaring uit waarin de hele klas veiligheidsmarkering wordt beschreven voor alle opioïde analgetica met verlengde afgifte en langwerkende (ER / LA). Een deel van deze veranderingen heeft betrekking op waarschuwingen in een kader die het risico op opioïdmisbruik, misbruik en afhankelijkheid aangeven. overdosis en overlijden zelfs bij aanbevolen doseringen.
  In 2016 heeft de FDA soortgelijke richtlijnen voor etikettering en waarschuwingen voor opioïde-medicijnen met directe afgifte gepubliceerd.
  In totaal zijn de veranderingen in directe reactie op de opioïde epidemie die de Verenigde Staten aangrijpt. Bovendien wil de FDA benadrukken dat opioïde medicatie alleen moet worden gebruikt in gevallen van ernstige pijn die niet op een andere manier kunnen worden behandeld. Met andere woorden, opioïden zijn gevaarlijke drugs als ze niet verstandig worden gebruikt onder toezicht van een arts.

  Medicatiegidsen

  Naast een waarschuwing voor black boxes, eist de FDA ook van een farmaceutisch bedrijf dat ze een medicatiehandleiding maken met informatie voor consumenten over hoe ze veilig een specifiek medicijn kunnen gebruiken. De handleidingen bevatten door de FDA goedgekeurde informatie die u kan helpen om een ​​ernstige bijwerking te voorkomen.
  Deze gidsen moeten door uw apotheker worden uitgegeven op het moment dat u uw recept hebt ingevuld. De handleidingen zijn ook online verkrijgbaar bij het farmaceutisch bedrijf en bij de FDA. De medicatiegids voor Avandia (rosiglitazon) is bijvoorbeeld verkrijgbaar bij GlaxoSmithKline, de fabrikant van Avandia, en bij het FDA Center for Drug Evaluation and Research.
  Als u zich zorgen maakt dat uw medicatie een black-boxwaarschuwing heeft, vraag dan uw apotheker en verkrijg, indien beschikbaar, een gedrukt exemplaar van de medicatiegids.

  Aanvullende bronnen

  Het Drug Informatie Centrum van het Universitair Medisch Centrum van Kansas onderhoudt een online lijst van alle medicijnen die een black box-waarschuwing hebben. De medicijnen worden weergegeven op basis van generieke namen. Als u een merknaam gebruikt, is het verstandig om de generieke naam op te zoeken.