Startpagina » Bronnen voor studenten » Waarom validiteit belangrijk is voor psychologische tests

  Waarom validiteit belangrijk is voor psychologische tests

  Wanneer mensen over psychologische tests praten, vragen ze vaak of de test geldig is of niet. Wat betekent dit precies? Geldigheid is een maatstaf voor hoe goed een test meet wat hij beweert te meten.

  Psychologische beoordeling is een belangrijk onderdeel van zowel experimenteel onderzoek als klinische behandeling. Een van de grootste zorgen bij het maken van een psychologische test is of deze al dan niet meet wat we denken dat het meet.

  Een test kan bijvoorbeeld worden ontworpen om een ​​stabiele persoonlijkheidskenmerken te meten, maar in plaats daarvan tijdelijke emoties meten die worden gegenereerd door situationele of omgevingsomstandigheden. Een geldige test zorgt ervoor dat de resultaten een juiste weerspiegeling zijn van de dimensie die wordt beoordeeld.

  Wat betekent het voor een test om geldigheid te hebben??

  Geldigheid is de mate waarin een test meet wat hij beweert te meten. Het is van vitaal belang dat een test geldig is om de resultaten nauwkeurig te kunnen toepassen en interpreteren.

  Geldigheid wordt niet bepaald door één enkele statistiek, maar door een hoeveelheid onderzoek die de relatie tussen de test en het gedrag dat ermee bedoeld is, aantoont. Er zijn drie soorten validiteit.

  1. Inhoudsvaliditeit

  Wanneer een test inhoudsvaliditeit heeft, vertegenwoordigen de items op de test het volledige bereik van mogelijke items die de test zou moeten omvatten. Individuele testvragen kunnen worden getrokken uit een grote verzameling items die een breed scala aan onderwerpen behandelen.

  In sommige gevallen waarin een test een eigenschap meet die moeilijk te definiëren is, kan een expert-beoordelaar de relevantie van elk item beoordelen. Omdat elke rechter zijn beoordeling baseert op mening, beoordelen twee onafhankelijke beoordelaars de test afzonderlijk. Items die door beide juryleden als zeer relevant worden beoordeeld, worden meegenomen in de eindtoets.

  2. Criteriumgerelateerde geldigheid

  Een test zou criteriumgerelateerde validiteit hebben wanneer de test zijn effectiviteit in het voorspellen van criteria of indicatoren van een constructie heeft aangetoond, bijvoorbeeld wanneer een werkgever nieuwe werknemers inhuurt op basis van normale wervingsprocedures zoals interviews, opleiding en ervaring. Deze methode laat zien dat mensen die goed presteren op een test het goed zullen doen op een baan, en mensen met een lage score op een test zullen het slecht doen op een baan.

  Er zijn twee verschillende soorten geldigheidscriteria:

  • Concurrente validiteit treedt op wanneer de criteriummetingen gelijktijdig met de testscores worden verkregen. Dit geeft aan in hoeverre de testscores de huidige toestand van een individu met betrekking tot het criterium nauwkeurig schatten. Bijvoorbeeld, bij een test die niveaus van depressie meet, zou de test gelijktijdige validiteit hebben als deze de huidige niveaus van depressie gemeten door de testpersoon zou meten.
  • Voorspellende geldigheid treedt op wanneer de criteriummetingen worden verkregen op een tijdstip na de test. Voorbeelden van testen met voorspellende validiteit zijn carrière- of proeftest, die nuttig zijn bij het bepalen wie waarschijnlijk zal slagen of falen bij bepaalde onderwerpen of beroepen.

  3. Construct Validity

  Een test heeft constructvaliditeit als deze een verband toont tussen de testscores en de voorspelling van een theoretisch kenmerk. Intelligentietests zijn een voorbeeld van meetinstrumenten die constructvaliditeit moeten hebben. Een geldige intelligentietest moet het construct van intelligentie nauwkeurig kunnen meten in plaats van andere kenmerken zoals geheugen of opleidingsniveau.

  Inhoudsvaliditeit kijkt in essentie naar de vraag of een test het volledige gedragsbereik bestrijkt dat deel uitmaakt van het construct dat wordt gemeten. De procedure hier is om de benodigde taken te identificeren om een ​​taak uit te voeren zoals typen, ontwerpen of fysiek vermogen. Om de inhoudsvaliditeit van een selectieprocedure aan te tonen, moeten de in de selectie gedemonstreerde gedragingen een representatief voorbeeld zijn van het gedrag van de baan.

  Gezichtsgeldigheid

  Een andere methode die zelden wordt gebruikt omdat deze niet erg geavanceerd is, is gezichtsvaliditeit. Het is alleen gebaseerd op het uiterlijk van de maatregel en wat deze moet meten, maar niet wat de test feitelijk meet.

  Gezichtsgeldigheid is een van de meest basale maatstaven voor geldigheid. In wezen nemen onderzoekers simpelweg de geldigheid van de test op tegen de waarde van een test komt naar voren om de doelvariabele te meten. Op basis van een mate van geluk zou de test bijvoorbeeld gezichtsgezichtigheid hebben als het geluksniveaus leek te meten.

  Uiteraard betekent gezichtsgeldigheid alleen dat de test looks alsof het werkt. Dit betekent niet dat de test heeft bewezen te werken. Als de maatregel echter op dit punt geldig lijkt te zijn, kunnen onderzoekers verder onderzoeken of de test geldig is en in de toekomst moet worden gebruikt.

  In wezen is gezichtsvaliditeit of een test lijkt te meten wat hij geacht wordt te meten. Het gaat om het nemen van de test op nominale waarde.

  Een enquête waarin wordt gevraagd aan welke politieke kandidaat zij willen stemmen, zou een hoge gezichtswaarde hebben. Het doel van de test is heel duidelijk, zelfs voor mensen die onbekend zijn met psychometrie.

  Een complexe test die wordt gebruikt als onderdeel van een psychologisch experiment dat naar verschillende waarden, kenmerken en gedragingen kijkt, zou kunnen zeggen dat het een lage gezichtsvaliditeit heeft. Het exacte doel van de test is niet meteen duidelijk, vooral voor de deelnemers.

  Het is duidelijk dat, hoewel gezichtsgeldigheid een goed hulpmiddel kan zijn om te bepalen of een test lijkt te meten wat het beweert te meten, betekent het hebben van gezichtsgeldigheid alleen niet dat een test echt geldig is. Soms lijkt het erop dat een test één ding meet, terwijl het eigenlijk iets anders volledig meet.