Startpagina » theorieën » Waarom gebeurt Attentional Blink?

  Waarom gebeurt Attentional Blink?

  Wanneer je je focus verschuift van het ene naar het andere, wordt een piepklein gaatje in aandacht gecreëerd, aandachtspunt knipperen gecreëerd. Het duurt maar ongeveer een halve seconde, dus we merken het nauwelijks. 

  Je brein heeft beperkte aandachtsbronnen. Als je ooit hebt geprobeerd je op meerdere dingen tegelijk te concentreren, heb je waarschijnlijk ontdekt dat je niet volledig op alle dingen kunt letten. In sommige gevallen merk je misschien zelfs dat sommige dingen gewoon onopgemerkt over je heen lijken te schuiven.

  In een bekende demonstratie van aandachtsblink knippert een reeks letters en cijfers op een scherm in een snelle opeenvolging. De kijker wordt gevraagd om te zoeken naar een specifiek paar items, zoals nummer 2 en 7 en op een knop te drukken wanneer ze de doelnummers herkennen. In veel gevallen zien waarnemers het tweede doelwit niet wanneer het kort na het eerste plaatsvindt.

  Waarom? Omdat de aandacht beperkt is, put de focus op het eerste doel deze beperkte bronnen uit, waardoor de waarnemer blind wordt voor het tweede doelwit.

  Waarom gebeurt het?

  Sommige deskundigen suggereren dat het knipperen van de aandacht dient als een manier om de hersenen afleidingen te laten negeren en zich te concentreren op het verwerken van het eerste doelwit. Wanneer een gebeurtenis plaatsvindt, heeft het brein tijd nodig om het te verwerken voordat het door kan gaan naar de volgende gebeurtenis. Als zich tijdens deze kritieke verwerkingstijd een tweede gebeurtenis voordoet, wordt deze eenvoudigweg gemist.

  Er zijn een paar verschillende theorieën die proberen de aandachtsweergave te verklaren.

  Inhibitie theorie suggereert dat perceptuele verwarring optreedt tijdens het proces van het identificeren van doelen, wat resulteert in een aandachtsverschil.

  De interferentietheorie stelt dat wanneer verschillende dingen concurreren om onze aandacht, we ons uiteindelijk op het verkeerde doel kunnen richten.

  De attentional capacity-theorie stelt voor dat wanneer het wordt gepresenteerd met twee doelen, het eerste doelwit te veel van de beschikbare aandachtsmiddelen in beslag neemt, waardoor het moeilijker wordt om het zicht op het tweede doelwit te verwerken.

  Een andere populaire theorie is de tweestaps verwerkingstheorie. Volgens dit idee omvat de verwerking van een reeks items twee verschillende fasen. De eerste fase houdt in dat de doelen worden opgemerkt, terwijl de tweede fase bestaat uit het feitelijk verwerken van de items, zodat ze kunnen worden gerapporteerd. 

  Attentional Blink in the Real World

  Hoewel veel van de demonstraties van aandachtswitch gepaard gaan met snelle seriële visuele presentaties in labomgevingen, kan dit fenomeen ook invloed hebben op hoe je gebeurtenissen in de echte wereld ervaart. 

  Stel u bijvoorbeeld voor dat u met uw auto langs een drukke weg rijdt wanneer u merkt dat een auto voor u begint te drijven in de andere rijbaan. Uw aandacht wordt kort gericht op de andere auto, waardoor uw vermogen om ongeveer een halve seconde aan ander verkeer deel te nemen, wordt beperkt.

  Hoewel die periode van een halve seconde misschien heel klein lijkt, kunnen er kritieke dingen gebeuren die van invloed kunnen zijn op uw veiligheid. Een hert springt mogelijk de weg op. De auto voor je kan tegen zijn remmen slaan. Je zou zelfs een beetje naar de andere rijstrook kunnen afdrijven. Het knipperen van de aandacht kan klein zijn, maar het kan zeker serieuze gevolgen hebben in de praktijk.