Startpagina » Hersenen Zenuwstelsel » Waarom kiezen voor toegepaste gedragsanalyse (ABA) therapie voor autisme?

  Waarom kiezen voor toegepaste gedragsanalyse (ABA) therapie voor autisme?

  Applied Behavioral Analysis (ABA) is verreweg de meest gebruikte therapie voor autistische kinderen en betaald door vroege interventie en schoolprogramma's. Dientengevolge wordt het vaak 'autismetherapie' genoemd, hoewel het niet noodzakelijkerwijs ingaat op de kernsymptomen van autisme, zoals sensorische stoornissen of sociale / emotionele tekorten. In plaats daarvan, zoals de naam al aangeeft, leert ABA gepast gedrag in verschillende omgevingen en op veel verschillende niveaus.
  ABA, dat tientallen jaren geleden werd ontwikkeld, is nu slechts een van de vele vormen van gedragstherapie die wordt aangeboden aan kinderen met autisme. Het is echter de 'moeder' van al die verschillende benaderingen en het meest populair.

  Waarom ABA zo populair is

  Het lijdt geen twijfel dat gedragstherapie, en met name ABA, buitengewoon populair is. In feite zijn er nu hele undergraduate en graduate-programma's uitsluitend gericht op ABA en aanverwante inhoud. Er zijn een paar redenen waarom ABA zo vaak wordt aangeboden aan kinderen in het autismespectrum:
  • ABA bestaat al heel lang, want het is een uitloper van het oude 'behaviorisme' ontwikkeld door B.F. Skinner in het midden van de 20e eeuw. Als gevolg hiervan is het goed ingeburgerd en begrepen (hoewel ABA in bijna alle gevallen een veel zachtere en veelomvattender benadering is dan de oudere vormen van gedragstherapie).
  • De uitkomsten van ABA zijn gedurende tientallen jaren intensief bestudeerd. ABA leent zich om te studeren omdat het een therapie is die begint met duidelijke, meetbare doelen en die op vrijwel dezelfde manier door elke therapeut wordt geïmplementeerd.
  • Omdat het op vrijwel dezelfde manier door elke therapeut wordt geïmplementeerd, is het relatief eenvoudig om individuen te trainen om ABA te implementeren. Doorgaans worden ABA-programma's ontwikkeld door een opgeleide professional, maar vervolgens geïmplementeerd door een paraprofessional.
  • Omdat ABA zeer concrete doelen heeft, is het relatief eenvoudig om succes te zien en te meten. Dit maakt van ABA een 'gouden standaard'-therapie, bijvoorbeeld ten opzichte van ontwikkelingstherapieën die zijn geïndividualiseerd op de specifieke uitdagingen, sterke punten en interesses van elk kind. De vraag of het daadwerkelijk effectiever is, doet zich niet voor, omdat het uitermate moeilijk is om onderlinge benaderingen met elkaar te vergelijken.
  • Kinderen met autisme hebben vaak zeer uitdagend gedrag, zoals zelfmishandeling en agressie. ABA-therapie is vaak effectief in het minimaliseren van negatief gedrag en het aanmoedigen van gewenst gedrag.

  Wat zijn Gedragsanalyse en Gedragstherapie precies??

  Gedragsanalyse komt voort uit het idee dat gedragingen, zelfs als ze uitdagend of verwarrend zijn, begrepen kunnen worden als een resultaat van zorgvuldige observatie, registratie en analyse. Zodra gedragingen worden begrepen, kunnen deze worden aangepast op basis van de behoeften en wensen van de persoon wiens gedrag in het geding is.
  ABA-beoefenaars evalueren kinderen met autisme, observeren en vastleggen gewenst en ongewenst gedrag. Ze adviseren en / of voeren vervolgens interventies uit om bepaalde gedragingen aan te moedigen en te onderwijzen, of om anderen te "blussen". In het verleden hadden interventies mogelijk negatieve gevolgen (straf), maar vandaag zijn bijna alle specialisten het erover eens dat straf niet alleen moreel verkeerd is, maar ook, grotendeels, nutteloos.
  ABA-therapie kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd, afhankelijk van de filosofie van de school of behandelaar. De meest basale vorm van ABA wordt "Discrete Trials" genoemd. Een afzonderlijke proef bestaat uit een therapeut die een kind met autisme vraagt ​​om een ​​bepaald gewenst gedrag te doen, zoals een woord zeggen, een voorwerp oppikken, enz. Als het kind voldoet, krijgt hij of zij een beloning (meestal een kleine traktatie); als het kind niet gehoorzaamt, probeert de therapeut het steeds opnieuw. In de afgelopen jaren zijn er nieuwe vormen van ABA ontwikkeld die het kind betrekken in 'natuurlijke' omgevingen zoals de speeltuin of de lunchroom. Bovendien hebben nieuwe theorieën over gedrag bij autisme aanleiding gegeven tot technieken zoals "cruciale respons" en "token economy" ABA.
  De Behavior Analyst Certification Board (BACB), een organisatie gevestigd in Florida, biedt certificeringen in gedragsanalyse aan personen met bachelors en masters degrees. Daarnaast bieden sommige universiteiten graadconcentraties in gedragsbeheer en autisme. Maar voor het grootste deel zijn gedragsspecialisten mensen uit verwante gebieden - onderwijs, psychologie, sociaal werk, enz. - die cursussen hebben gevolgd en ervaring hebben opgedaan met het observeren, analyseren en beheren van moeilijk gedrag.

  Waarom zou iemand met autisme een ABA-therapeut nodig hebben??

  ABA-therapeuten werken aan gewenst gedrag en beëindigen ongewenst gedrag. Kinderen met autisme hebben bijna altijd het moeilijk om bepaalde soorten gewenst gedrag te ontwikkelen (oogcontact maken, contact maken met anderen, spraak correct gebruiken, enz.). Ze hebben waarschijnlijk ook ongewenst gedrag, variërend van spinnen of fladderen tot zelfmisbruik, slaan, schoppen of rennen in het verkeer. Autistische mensen kunnen ook ongewenste manieren vinden om te voorkomen dat ze doen wat ze niet willen doen: ze kunnen neuriën, onder de tafel glijden of anderszins niet-geprefereerde activiteiten vermijden. ABA-therapie kan helpen om positief gedrag te verhogen en tegelijkertijd negatieve gedragingen te verminderen; dit kan het voor het autistische individu gemakkelijker maken om algemene onderwijsinstellingen, gemeenschapsactiviteiten en andere typische instellingen op te nemen.

  Hoe kan ik een gekwalificeerde gedragsspecialist vinden?

  Een optie om gelicentieerde personen te trainen in gedragsanalyse, is door het BACB-register te gaan, waardoor het grote publiek op locatie naar registranten kan zoeken. Heel vaak echter, als een uitdagend gedrag optreedt in een schoolomgeving, zal het schooldistrict een gedragsspecialist of therapeut naar voren brengen die zij als gekwalificeerd beschouwen. Ouders kunnen natuurlijk de keuze van een specialist in twijfel trekken, maar het kan moeilijk zijn om iets te veranderen.
  Evenzo kunnen nationale en lokale programma's voor vroege interventie voor kinderen jonger dan drie jaar gebruikmaken van hun eigen gedragsspecialisten of gedragsconsulenten. Ouders hebben misschien de mogelijkheid om die consulent thuis te laten komen om moeilijk gedrag in verband met het gezinsleven te observeren en te helpen beheersen.
  Gedragsmanagement consultants zijn ook te vinden via lokale ziekenhuizen, autisme klinieken of universiteiten. Zoek naar universitaire afstudeerprogramma's op gebieden zoals speciaal onderwijs, sociaal werk en aanverwante gebieden.