Startpagina » Hersenen Zenuwstelsel » Waarom niemand kan voorspellen hoe ver een autistisch kind zal evolueren

  Waarom niemand kan voorspellen hoe ver een autistisch kind zal evolueren

  Als je op mij lijkt, ben je trots op je vermogen om de realiteit onder ogen te zien, uitdagingen het hoofd te bieden en het positieve te vinden - zelfs in moeilijke situaties. Als het om autisme gaat, wil je waarschijnlijk precies hetzelfde doen. "Zeg het maar, Doc," wil je zeggen. "Zal mijn kind ooit leren praten? Zal hij vrienden maken? Zal hij afstuderen, een baan hebben, relaties opbouwen?" Je kunt je tenslotte voelen, zelfs een negatieve prognose zal je helpen om de uitdagingen van je kind te ondersteunen en plannen te maken voor zijn toekomst.
  Met andere voorwaarden krijgt u waarschijnlijk een gekwalificeerde reactie. Misschien hoort u 'er is een kans van 60% op een dergelijk resultaat', of 'bereid u voor op de waarschijnlijkheid dat X zal voorkomen'.
  Met autisme is er echter geen echt goede manier om uitkomsten te voorspellen. De arts van uw kind kan u niet te goeder trouw veel vertellen over wat uw kind kan of zal kunnen doen, vooral als uw kind heel jong is. Artsen hebben geen betrouwbare hulpmiddelen om na te gaan of een kind een beetje, aanzienlijk of veel zal verbeteren - en helemaal geen hulpmiddelen om te bepalen welke van de verschillende mogelijke therapieën of onderwijsinstellingen het meest effectief zijn voor een bepaald individu.
  Als gevolg hiervan kan uw realistische gesprek ongeveer zo gaan:
  - Zal ze leren praten??
  - Kan zijn. Veel kinderen met autisme leren later praten dan normaal.
  - Zal hij afstuderen van de middelbare school?
  - Moeilijk te weten. Sommige kinderen met autisme doen het heel goed op school, maar anderen niet.
  - Zal XYZ-therapie nuttig zijn voor mijn kind?
  - Nou, het heeft een goede reputatie en kan geen kwaad - waarom zou je het niet proberen! 
  Naarmate uw kind ouder wordt, worden sommige aspecten van zijn of haar toekomst duidelijker. Een kind dat niet heeft leren spreken op de leeftijd van zes of zeven jaar, zal waarschijnlijk geen typische gesproken taal ontwikkelen. Een kind met zeer ernstige leerstoornissen zal het moeilijk of onmogelijk vinden om het bij te houden in een typisch klaslokaal. Maar zelfs deze 'werkelijkheden' kunnen veranderen terwijl uw kind leert en groeit. De kindergartener die slaagt in een inclusief klaslokaal, kan het onmogelijk vinden om te voldoen aan de elementaire verwachtingen, terwijl de onmogelijk te beheren kleuter kan uitgroeien tot een capabele student.
  Misschien is het nog moeilijker om te voorspellen of en in welke mate uw kind sensorische problemen zal beheersen die deel uitmaken van autisme. Sommige jonge kinderen zijn buitengewoon gevoelig voor geluid, licht of geur, maar worden in de loop van de tijd steeds minder gevoelig. Sommige mensen behouden precies dezelfde gevoeligheidsniveaus, maar vinden de hulpmiddelen om hun uitdagingen te beheren. Maar sommige mensen leren nooit echt om te gaan met significante zintuiglijke 'aanvallen', waardoor het onmogelijk is om typisch te reageren op schoolklokken, toeterende hoorns, tl-lampen of andere gewone bezienswaardigheden en geluiden van het moderne leven. Dit betekent dat een persoon met een hoog IQ en ernstige sensorische problemen het misschien moeilijker zal vinden om met school en werk om te gaan dan een persoon met een lager IQ en een groter vermogen om sensorische uitdagingen te beheersen.
  Met zo weinig bruikbare informatie om op te bouwen, wordt het extreem moeilijk om 'de realiteit onder ogen te zien'. Door bepaalde beperkingen vroeg in het leven van uw kind te accepteren, beperkt u mogelijk hun kansen om die beperkingen te overwinnen. Op dezelfde manier kan de ouder die van zijn jong kind uitgaat hacken, overslaan en voorbijgaan aan autistische uitdagingen een onaangename verrassing in de weg staan.
  Kortom, ouders die geconfronteerd worden met de realiteit van autisme zitten vast in de ongemakkelijke maar zeer reële positie van het leven te nemen zoals het komt.