Startpagina » Slaapproblemen » Woorden om je slaapwoordenschat uit te breiden

  Woorden om je slaapwoordenschat uit te breiden

  Verbeter uw begrip van slaap door uw slaapwoordenschat uit te breiden met deze 15 termen.
  1

  bruxisme

  Jamie Grill / Blend Images / Getty Images
  Bruxisme is de onbewuste, onvrijwillige handeling van balde of tandenknarsend in slaap. Het komt vaak voor tijdens perioden van stress. Bruxisme komt van het Griekse woord 'brychein', wat tandenknarsen betekent. Het kan leiden tot tandbeschadiging, kaakpijn en hoofdpijn. Het kan een teken zijn van slaapapneu.
  2

  kataplexie

  Science Photo Library / Getty Images
  Kataplexie is het plotselinge verlies van spierspanning vaak veroorzaakt door intense emoties zoals gelach, verrassing of woede. Het veroorzaakt zwakte en zelfs tijdelijke verlamming, soms resulterend in een instorting van de houding. Het is een van de vier hoofdsymptomen van narcolepsie.
  3

  circadiane

  Westend61 / Brand X Pictures / Getty Images
  Bedacht door Franz Halberg in 1959 en vanuit het Latijn betekent 'ongeveer een dag', verwijst circadiane naar tal van verschijnselen (met name biologische ritmes) met een intervallengte van ongeveer 24 uur. Het kan worden gebruikt met verwijzing naar slaapstoornissen in het circadiane ritme.
  4

  Enuresis

  Cornelia Schauermann / Cultura / Getty Images
  Meer algemeen bekend als bedplassen, enuresis is het onvrijwillig verlies van urine (meestal tijdens diepe slaap) voorbij een leeftijd waarop vrijwillige controle aanwezig zou moeten zijn. Het treft meestal kinderen, maar kan van invloed zijn op jongere adolescenten.
  5

  Zeepaardje

  SCIEPRO / Science Fotobibliotheek / Getty Images
  De hippocampus bevindt zich diep in de temporale kwab van de hersenen en is een zeepaardachtige structuur die vele belangrijke hersenfuncties bestuurt, waaronder emoties en leren. Het is belangrijk voor geheugenverwerking tijdens de slaap.
  6

  hypopnea

  Science Picture Co / Collection Mix: Onderwerpen / Getty-afbeeldingen
  Een hypopneu verwijst naar ondiepe ademhaling of een voorbijgaande vermindering van de luchtstroom die optreedt tijdens de slaap en die ten minste 10 seconden duurt. Het is minder ernstig dan apneu, wat verwijst naar een vollediger verlies van luchtstroom. Hypopneu kan optreden als gevolg van een gedeeltelijke obstructie van de bovenste luchtwegen (meestal het zachte gehemelte of de tong die samenvouwt in de keel). Deze afleveringen kunnen een daling van het zuurstofniveau in het bloed of een korte opwinding of ontwaken veroorzaken.
  7

  Jetlag

  Funky illustraties uit Holland / Moment / Getty Images
  Jetlag is een tijdelijke toestand die wordt veroorzaakt door een snelle reis door tijdzones - zoals kan gebeuren bij jet-trips - en die een persoon kan laten ervaren die vermoeidheid, slapeloosheid, misselijkheid of andere symptomen ervaart als gevolg van het interne circadiane ritme of biologische klok , verkeerd uitgelijnd met de lokale tijd.
  8

  macroglossie

  Jonathan Knowles / Stone / Getty Images
  Macroglossie verwijst naar een abnormaal grote tong die de luchtweg kan blokkeren en kan leiden tot slaapapneu. Bij kinderen kan macroglossie geassocieerd zijn met het syndroom van Down, de glycogeenstapelingsziekte of aangeboren hypothyreoïdie.
  9

  microslaap

  Jose Luis Pelaez Inc / Blendafbeeldingen / Getty Images
  Microsleep is een korte, vluchtige slaapperiode die een fractie van een seconde duurt tot 10 seconden. Het komt vaak voor bij slaperige mensen die proberen wakker te blijven. Deze afleveringen zijn onbeheersbaar en kunnen leiden tot ongelukken met auto's of zware machines.
  10

  parasomnias

  Afbeeldingenbron / Getty-afbeeldingen
  Parasomnieën zijn slaapstoornissen die worden gekenmerkt door abnormaal slaapgedrag. Het woord komt uit het Latijn en betekent 'rond de slaap'. Parasomnieën hebben betrekking op onbewust complex, semi-doelgericht en doelgericht gedrag. Deze kunnen zijn: slaap verschrikkingen, slaapwandelen, slaapetende, slaap seks, snelle oogbewegingen (REM) gedragsstoornis, of een willekeurig aantal potentiële gedragingen terwijl de persoon in slaap blijft.
  11

  Pavor nocturnus

  Zigy Kaluzny / The Image Bank / Getty Images
  Pavor nocturnus is een episodische emotionele stoornis die optreedt tijdens de slaap en meestal voorkomt bij jonge kinderen. De afleveringen kunnen bestaan ​​uit schreeuwen, kreunen, hijgen, paniek en angst. In tegenstelling tot nachtmerries, deze afleveringen optreden bij niet-snelle oogbeweging (REM) of slow-wave slaap. Een van de parasomnias, een persoon die pavor nocturnus ervaart, is niet volledig bewust en herinnert zich de episode meestal niet 's ochtends.
  12

  retrognathie

  SCIEPRO / Science Fotobibliotheek / Getty Images
  Retrognathia is een kleine of verzonken kaak (ofwel de bovenkaak die de bovenkaak wordt genoemd of de onderkaak die de onderkaak wordt genoemd) en die kan predisponeren tot obstructie van de luchtweg. Dit kan leiden tot slaapapneu. Het wordt soms gecorrigeerd door een operatie die de kaak naar voren beweegt.
  13

  Slaaparchitectuur

  Michel Tcherevkoff / The Image Bank / Getty Images
  Slaaparchitectuur vertegenwoordigt de slaapstructuur en bestaat over het algemeen uit een ietwat cyclisch patroon van de verschillende niet-snelle oogbewegingen (NREM) en rapid eye movement (REM) slaapstadia. Het kan worden samengevat met een grafiek die een hypnogram wordt genoemd.
  14

  Somniloquy

  Russell Underwood / UpperCut Images / Getty Images
  Somniloquy is de handeling of gewoonte om in je slaap te praten.
  15

  Zeitgeber

  Anthony Harview / Stone / Getty Images
  Van de Duitser voor 'tijdgever' verwijst zeitgeber naar elk extern signaal dat het tijdbehoudsysteem van organismen kan meeslepen (of opnieuw instellen). Bij mensen bevindt dit circadiane systeem, of biologische klok, zich in de suprachiasmatische kern binnen de hypothalamus van de hersenen. Dit systeem wordt beïnvloed door zeitgebers. Deze aanwijzingen volgen een periodiek patroon. De sterkste zeitgeber is het natuurlijke patroon van licht en duisternis.